ประวัติ เกาะเสม็ด และจุดเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

“พักร้อนนี้ไปเที่ยวทะเล กันไหม” คุณคงต้องได้รับคำถามนี้แน่ ในหน้าร้อนนี้ แน่นอนตัวคุณเองก็อาจคิดถึง ทะเล เมื่อเข้าช่วงซัมเมอร์หลังปิดภาคเรียน หรือลาพักร้อนสําหรับคนทํางาน
ด้วยระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ เกาะเสม็ด เป็น จุดหมายที่นักท่องเที่ยวหลายท่านคำนึงถึง ด้วยการเดินทางที่สะดวก ความสวยงามของ ชายหาด และท้องทะเลสีครามเขียวมรกต ซึ่งมีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายหาดให้เลือก เข้าสัมผัส เพื่อปลดปล่อยชีวิตจากการงานหรือการเรียน

ประวัติความเป็นมา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่ เกาะเสม็ด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2518 สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือ การจังหวัดระยอง โดยมีความเห็นให้อนุรักษ์ เกาะเสม็ด ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเป็นวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ น่าสงวนไว้เป็นสมบัติของ ประชาชน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนโดยอนุรักษ์ไว้เป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2522 ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์) สั่งการให้ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติดำเนินการประกาศ จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 จัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 34 และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดตั้งอยู่บริเวณฝั่งทะเลด้าน อ่าวไทย ในท้องที่ ตำบลเพ อำเภอเมือง และ ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 162 มีเนื้อที่ประมาณ 131 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นดิน 2,300 ไร่ พื้นน้ำ 74,575 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ

อุทยานแห่งชาติเขา แหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ประกอบ ด้วยผืนแผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะใหญ่น้อย และพื้นน้ำทะเลประมาณ 123 ตาราง กิโลเมตร หรือ 94% ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ริมทะเลมีหาดทรายทอดยาวไปตาม แนวเหนือใต้ สภาพเกาะเป็นภูเขาสูง และที่ราบริมทะเล ประกอบด้วยหาด ทรายขาวสะอาด หินผาและเกาะแก่ง

สภาพป่าโดยทั่วไปในบริเวณเขาแหลมหญ้า เขาเปลิด เขาเทียน และบนเกาะเกือบทั้งหมด เดิมเป็นป่าดิบแล้ง แต่เนื่องจากได้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อน่าพื้นที่มาใช้ในการ เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย หรือนำไม้มาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างและเผาถ่าน จึงทำให้ มีไม้ขนาดเล็กและพันธุ์ไม้เบิกนำขึ้นมาทดแทน บางพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลไอเค็ม จากน้ำทะเล จนไม้ใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นอยู่ห่างๆ ไม่หนาแน่น ไม้มีขนาด เล็กถึงขนาดกลาง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะนาวป่า นกนอน พลองใบใหญ่ เขม็ง โมกมัน ประดู่เลือด มะเดื่อ ตะแบกเปลือกบาง กาสามปีก เป็นต้น สำหรับบริเวณชายหาดของ เกาะต่างๆ เป็นสังคมพืชของป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โพทะเล ข่อย ตะบัน หูกวาง เสม็ดแดง ปอสำรอง ตะโกนา กระถินณรงค์ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด

1 หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ห่างจากหมู่ บ้านเกาะเสม็ดประมาณ 800 เมตร เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะมีหาด ทรายขาวสะอาค และละเอียดมาก มี ความลาดเอียงต่าเหมาะแก่การเล่นน้ำ หาดทรายมีความยาวประมาณ 780 เมตร เป็นหาดที่นักท่อง เที่ยวทั้งหลายมุ่งหน้ามาชมความ งามและมาเล่นน้ำทะเล

2 อ่าววงเดือน (อ่าวคอก)
อ่าววงเดือนอยู่ทางตอน กลางด้านทิศตะวันออก ของ เกาะ ลักษณะอ่าวโค้งคล้าย พระจันทร์ครึ่งดวง หาดทราย ขาว ยาวประมาณ 500 เมตร บริเวณด้านหลังจะมีทางเดินไปสู่หน้าผาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากจุดหนึ่ง และบริเวณอ่าววงเดือนจะเป็นที่ตั้งของหน่วยเก็บค่าธรรมเนียมย่อยของอุทยานแห่งชาติ

3 อ่าวพร้าว
อ่าวพร้าว เป็นหาดเดียวที่อยู่ทาง ด้านทิศตะวันตกของเกาะ เสม็ด หาดทรายขาวสะอาด บรรยากาศเงียบสงบหาด ทรายมีความยาวประมาณ 200 เมตร

4 อ่าวปะการัง

เป็นอ่าวที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะ เสม็ดมีปะการังน้ำตื้น และน้ำลึก ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ตั้ง ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1

5 อ่าวหวาย
อ่าวหวายเป็น อ่าวขนาดกลาง คงไว้ซึ่งความ สวยงามและความบริสุทธิ์ของ ธรรมชาติประกอบด้วยหาด ทรายที่ขาวละเอียด และต้นไม้ ที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน บรรยากาศเงียบสงบ

นอกจากนี้ยังมีอ่าวและหาดที่มีความสวยงามอีกมาก ได้แก่ อ่าวไผ่ อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าวพุทรา อ่าวกิ่ว อ่าวน้อยหน่า อ่าวลูกโยน และแหลมกอ

ตลาดบ้านเพของฝากเมืองระยอง

เมื่อคิดถึงวิธีการจับจ่ายใช้สอยบนเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลายคนก็เริ่ม เห็นความสำคัญของ “ของฝาก” กันแล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะซื้ออะไรดีแล้วจะไปซื้อที่ไหน จึงจะมีของดีๆมาให้เลือกในราคาสมเหตุสมผล ตลาดบ้านเพ ดูจะเป็นตัวเลือกแรก เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งซื้อหาของฝากแล้ว ยังเป็นแหล่งเตรียมเสบียงก่อนเดินทางขึ้น เกาะได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ตลาดบ้านเพมีอาหารทะเลมากมายตระการตาไปหมดไม่ว่าจะเป็น กุ้ง กั้ง ปูม้า ปลา หอยและอีกสารพัดล้วนแล้วแต่สดๆทั้งนั้น หรือจะเป็นอาหาร ประเภทที่มั่นใจได้ว่ากลับไปถึงแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนสภาพจําพวกปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง ปลาหมึกหวานราดพริก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาริวกิวหวาน และอาหารทะเลแห้งอีก สารพัดชนิด ถ้าเป็นพวกขนมก็มีทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ลูกกวาด ขนมอัด ฯลฯ มีให้เลือก ชื้อมากมาย

ข้อมูลการเดินทาง

1 โดยรถยนต์ส่วนตัว
การเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดในปัจจุบันนับว่าสะดวกมาก ด้วยระยะ ทางไม่ถึง 300 กิโลเมตร คุณก็สามารถมาสัมผัสความสวยงามของชายหาดขาวเนียน น้ำทะเลสีฟ้าใสได้อย่างสบาย โดยเส้นทางที่นิยมใช้กันมีดังนี้
เส้นทางที่ 1
ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่าน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี เข้า อำเภอสัตหีบ อำเภอบ้านฉาง จนมาถึง จังหวัดระยอง รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

เส้นทางที 2
เป็นเส้นทางที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) และจะมาเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3ที่กิโลเมตรที่70 จากนั้น ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1
เส้นทางที่ 3
เป็นเส้นทางบายพาส เมื่อคุณขับรถมาจนถึง กิโลเมตรที่ 140 อำเภอบาง สะมุง จังหวัดชลบุรี ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จนถึง จังหวัดระยอง รวมระยะประมาณ 210 กิโลเมตร
ทั้ง 3 เส้นทาง จะมาบรรจบกันที่ จังหวัดระยอง ต่อจากนั้นขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 3 จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาเข้าบ้านเพ

เรือไปเกาะเสม็ด
เมื่อมาถึงบ้านเพแล้ว คุณจะต้องลงเรือไปเกาะเสม็ด โดยจะมีท่าเรือ อยู่ตรงข้ามกับสถานี บขส. ราคาค่าโดยสารเรือไปเกาะเสม็ดจะคิดแบบไป – กลับ โดย ที่คุณจะกลับวันไหนเวลาไหนก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเรือบริการไปส่งถึงหาดต่างๆ บนเกาะ เสม็ดอีกด้วย เรือจะออกทุกๆ ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ส่วนตัวที่คุณนำมาบริเวณท่า เรือมีบริการรับฝากรถ

ดูพิกัดแผนที่เกาะเสม็ด

เที่ยวชมเกาะช้างเมืองตราด