เที่ยวชม เกาะช้าง แห่งเมืองตราด

รู้จักเมืองตราด… ก่อนไป เกาะช้าง
เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพตกไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2447 แต่ด้วยพระปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทาง การเมืองจนฝรั่งเศสจำต้องยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่ประเทศ สยามอีกครั้งหนึ่ง โดยทำพิธีมอบเมื่อ 23 มีนาคม 2449 พร้อมฝรั่งเศสถอน กำลังออกจากเมืองตราด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ไป

หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนกับ 7 วัน การทำ สัญญาครั้งนั้นพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของประเทศ สยาม จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน หลังจากที่เมืองตราดได้กลับคืนมาเป็นของไทยแล้ว ในปีนั่นเองเป็นเวลา ที่พระบาทสมเด็จพระบาทว่า ฝรั่งเศสได้คืน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป แต่เมื่อได้ทรงทราบว่าฝรั่งเศสได้คืนจังหวัดตราดให้ประเทศสยามแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี จึงได้แสดง พระประสงค์โดยทรงโทรเลขมาให้ชาวตราดทราบว่าเวลาเสด็จกลับจากประเทศใน แถบยุโรปแล้วพระองค์จะเสด็จแวะเยี่ยมชาวเมืองตราดด้วยก่อนที่จะเสด็จกลับสู่พระนคร

เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ ประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย อยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมงอบจังหวัดตราด ห่างประมาณ 8 กิโลเมตร ยาวจากเหนือลงมาทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 14 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนตลอดเกือบ ทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอมปราสาท เขาคลองมะยม เขาสลักเพชร มียอดเขาใหญ่ของเทือกเขาสลักเพชรเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณที่ ราบมีความสูงตั้งแต่ 10 – 700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชายฝั่งด้าน ตะวันออกของเกาะจะมีหาดโคลนและหิน เป็นหาดหน้าแคบ ส่วนหาดทางด้าน ตะวันตกจะเป็นหาดทรายและหินโครง สร้างทางธรณี ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นหิน อัคนีในยุคไทรแอสซิก มีช่วงอายุ 230 – 195 ล้านปีมาแล้ว

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะช้าง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตารางกิโลเมตร ประกอบ ด้วยเกาะใหญ่น้อยในท้องทะเลอ่าวไทยกว่า 40 เกาะ วางเรียงรายเป็นรูปยาวรี คู่ขนาน ไปกับชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยเริ่มต้นที่เกาะช้างน้อย เกาะช้าง เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะไม้ชี้ และหมู่เกาะรัง ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 นับเป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 45 ของประเทศไทยครอบคลุม พื้นที่ในท้องที่ตำาบล เกาะช้าง กิ่งอ่าเภอเกาะช้างและค่าบล เกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร โดยเป็น พื้นนํ้าประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70% ของพื้นที

สถานที่น่าสนใจบนเกาะช้าง

น้ำตกธารมะยม

น้ำตกธารมะยม อยู่หลัง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เดินผ่านสวน เข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตก ขนาดกลาง มี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้ โดยมี พระปรมาภิไธยย่อ จปร. และ วปร. สลักอยู่ที่หน้าผาน้ำตกชั้นบน

หมู่บ้านประมงบางเบ้า

หมู่บ้านประมงบางเบ้า บ้านแต่ละหลังจะมีการปักเสาเพื่อยึดบ้านลงในทะเล มีสะพานเชื่อมบ้านแต่ละหลังสามารถเดินทางไปหากันได้ เป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุกชุม มีแหล่งปะการังใต้น้ำ บริเวณหมู่บ้าน มีท่าเรือ สะพานปลา ทำกะปิน้ำปลา กุ้งแห้ง ปลาเค็ม อ่าวบางเบ้ามีชัยภูมิ ที่ตั้งเหมาะแก่การจอดเรือหลบคลื่นลม เพราะมีเทือกเขาและหมู่เกาะโอบล้อมสองด้านใน ฤดูมรสุม จึงมีเรือมากมายเข้ามาจอดหลบคลื่นลมในอ่าวนี้ ช่วงเช้าจะมีชาวประมงนำปลา สดๆมาขึ้นที่สะพานปลา สามารถไปชมหรือไปเลือกซื้อได้ตามใจชอบ

หาดคลองพร้าว – แหลมไชยเชษฐ์

หาดคลองพร้าว – แหลมไชยเชษฐ์ เป็นหาดทรายที่มีความยาวมากติดต่อกัน ภาพสวยงามมาก กับหาดไก่แบ้ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพัก หลายแห่ง มีห้องพักที่ได้มาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ตอนเหนือสุดของ อ่าวคลองพร้าวติดต่อกับแหลมไชยเชษฐ์ซึ่งมีแหลมหินที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก แต่ไม่สามารถเล่นนํ้าได้

หาดคลองพร้าวเป็นหาดที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง ตอนเวลาพระอาทิตย์ตกดิน สวยงามสุดๆ

หาดไก่แบ้

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกับหาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้เป็น หาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโลราคา ประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า

อ่าวใบลาน

อ่าวใบลาน อยู่ถัดขึ้นไปจากหาดไก่แสดผ่านภูเขา ใช้เวลาเดินเท้า อ่าวใบลาน ห่างจากหาดไก่แบ้ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม ของทิวเขา อ่าวใบลานมีลักษณะเป็นหาดทรายยาว เงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำและ พักผ่อน

หาดทรายขาว

หาดทรายขาว เป็นหาดสีขาวที่อยู่ทิศทางตอนใต้ของเกาะช้าง มีระยะทางยาวมากอีกแห่งหนึ่งของเกาะ มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะที่ชิดกับชายหาดมากที่สุด สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างชิวๆ แถมยังอีกจุดชมวิวอันสวยงาม

เกาะหวาย

เกาะหวาย อยู่ทางตอน – ใต้ของเกาะช้าง ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประ มาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แนวชายหาด สวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่ และสมบูรณ์เหมาะกับการตกปลา อ่าวด้านเหนือของเกาะเป็นแหล่งที่มีแนวปะการังสมบูรณ์สูง ด้านตะวันตกของอ่าวใหญ่ มีปะการังซึ่งส่วนมากเป็นปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น และปะการังพุ่ม นอกจากนั้น ยังมีหอยมีอเลืออีกด้วย

เกาะง่าม

เกาะง่าม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด 2 เกาะ วางแนวขนานกัน โดยมีสันตรงกลาง มีอ่าวขนาดเล็กที่เกิดจากแนวเขาที่โอบล้อมน้ำ ทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เกาะกูด

เกาะกูด เป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายในน่านน้ำทะเลตราด และใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างในจังหวัดตราด มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 65,625 ไร่ โดยมีขนาด ความยาวของ เกาะ 25 กิโลเมตร และขนาดความกว้าง 12 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปของเกาะยังคงสภาพ ความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยมีภูเขาและที่ราบสัน เขาซึ่งเป็น ต้นกำเนิดลำธารสายน้ำทำให้เกาะกูด มีนํ้าตกหลายแห่ง แต่ที่ขึ้นชื่อบนเกาะ กูด คือ น้ำตก คลองเจ้า จะมีน้ำไหล ตลอดปี มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นบน จะมีลักษณะเป็นสาธาร ส่วนชั้นล่าง เป็นลำธารจากน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำอย่างมาก น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกประวัติศาสตร์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2454 ทรงพระราช ทานนามว่า “นํ้าตกอนัมก๊ก” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์เชียงสือ กษัตริย์ญวนที่เคยเข้ามา ลี้ภัยจากการจลาจลในสมัยรัชกาลที่ 1

เกาะกระดาด

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันอออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ใช้เวลา เดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง แต่เดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า “เกาะกระดาด” นับเป็นเกาะเดียว ในประเทศไทยที่มีการออกโฉนดถูกต้องตาม กฎหมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชีย อาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ของเกาะมีหาดทรายยาวขาว, ณะโดยทั่วไป ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น ลักษณะโดยทั่วไป สภาพแนว ปะการังรอบเกาะอยู่ในสภาพดีตลอดชายฝั่ง บริเวณที่มีความสมบูรณ์สูงมากจะอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะ

ข้อมูลการเดินทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานี ขนส่งเอกมัยและสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน โดยจะออกทุกๆชั่วโมง รถโดยสารธรรมดาเที่ยวแรก 06.00 น. รถออกทุกต้นชั่วโมงจนถึง 23.00 น. ค่าโดยสาร 113 บาท และเมื่อคุณถึงจังหวัดตราด คุณจะต้องนั่งรถสองแถวสายตราด – แหลมงอบ
เพื่อไปลงเรือที่ท่าเรือเกาะช้าง บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราด รถสองแถวจะ วิ่งบริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ระยะทาง 20 กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ 15 บาท (โดยทั่วไปรถสองแถวมักจะหมดเวลาประมาณ 19.00 น. หลังจากนั้นยังมีรถวิ่งแต่ต้อง เช่าเหมา ราคาแล้วแต่จะตกลงกันตามความเหมาะสม)

ดูพิกัดแผนที่เกาะช้าง

ท่าเรือที่สามารถไปเกาะช้างได้

ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไปขึ้น เกาะช้างที่บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าโดยสาร 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.30 น.เรือกลับจาก เกาะช้างมีหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 16.00 น. ส่วนการไป เกาะหมาก เกาะหวายมี เรือออก 15.00 น. และ กลับ 07.00 น. ค่าเรือไป เกาะหมากคนละ 170 บาท เกาะหวายคนละ 120 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3953-8122

ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้างเซ็นเตอร์พอยท์ ไปขึ้นเกาะช้างที่บริเวณ บ้านด่านเก่าเช่นเดียวกับเรือที่มาจากแหลมงอบ แต่ท่าเรือนี้จะอยู่ห่างลงมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร ค่าโดยสารคนละ 30 บาท ใช้เวลาประมาณ 40 นาที มีเรือออกจากฝั่งเวลา 07,15, 09.30, 11.30, 14.30, 17.00 น. เรือกลับจากเกาะเวลา 08.00, 10.30, 13.00, 15.30,18.00 น. และท่าเทียบเรือแห่งนี้ สามารถนํารถข้ามไปเกาะช้าง ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-1458-2515,0-3953-8318,0-3953-8328