เปิดเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เดือนธันวาคม

สำหรับใครที่รอคอยการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการ สศช. เปิดเผย รายงานสถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำในปี2562 พบว่าสัดส่วนคนยากจนลดลงจาก 9.85% ในปี 2561 มาอยู่ที่ 6.24% ในปี 2562 หรือมีคนจน 4.3 ล้านคน จาก 6.7 ล้านคนในปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาแนวโน้มของความยากจนในระหว่างปี 2541 ถึงปัจจุบัน

สัดส่วนและจำนวนคนจนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก25.8 ล้านคน หรือ 38.63% ในปี 2541 เหลือ 11.6 ล้านคน หรือ 17.88% ในปี 2552 และลดลงเหลือ 4.3 ล้านคน หรือ 6.24% ในปี 2562

ทั้งนี้ สถานการณ์ความยากจนในระยะ 5 ปี หลัง (ปี 2558-2562) พบว่า สัดส่วนคนจนอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน10 เปอร์เซ็น และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 ครั้ง คือ ปี 2559 จากผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง และในปี2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ เงินบาทแข็งค่าและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง ซึ่งส่งผลสืบเนื่องต่อผู้มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของคนจนในปี 62 สาเหตุสำคัญเกิดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยโดยตรง ซึ่งในปี62 มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ 14.5 ล้านคน

โดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการจะได้รับการช่วยเหลือด้านภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรายเดือน ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 200-300 บาท/เดือน ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะวงเงินรวมสูงสุด 1,500 บาท/เดือน และค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน อีกทั้งบางส่วนยังได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิกๅร และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อย่างไรก็ตาม แม้สัดส่วนคนจนในปี 62 จะมีแนวโน้มลดลง แต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป เนื่องจากในปี 63 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้าง และยังมีความไม่แน่นอนว่าจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ความยากจนในปี 63 กลับไปแย่ลงอีกครั้ง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะพิจารณารายได้ของครัวเรือนประกอบ ประกอบด้วย สามี ภรรยาและลูก รวมกันเฉลี่ยออกมาต้องไม่เกิน 1.2 แสนบาทต่อปี จากเดิมที่พิจารณาเป็นรายบุคคล และจะมีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมด้วย

ซึ่งคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนได้ราวเดือนธันวาคม 63 นี้ หลังจากที่เลื่อนออกมาจากเดิมที่จะลงทะเบียนช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *