ทิฐิตัวอันตราย

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มักมีมากในการใช้ชีวิตคู่หรือในครอบครัวนั่นก็คือ ทิฐิ คือความเห็นแต่ในที่นี้เราจะพูดถึง ความเห็นหรือทิฐิ ในรูปแบบที่ทำให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตคู่หรือการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในสังคมก็ตามทุกคนย่อมหลีกไม่พ้นในเรื่องควมเห็นหรือทิฐิซึ่งความเห็นนั้นมีด้วยกันสองแบบคือ

1.สัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ เห็นชอบเรื่องอะไร เห็นชอบเรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติคือ เห็นชอบในเรื่อง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หรืออริยสัจ4นั่นเองซึ่งในที่นี้ยังหมายถึงการเห็นตามความเป็นจริงตามหลักของคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย สัมมาทิฐินี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากหากว่าผู้ใดไม่มีในตนแล้วก็ย่อมยากที่จะเป็นคนดีหรือประสบความสำเร็จจากหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้รวมไปถึงเรื่องของชีวิตคู่ด้วย

2.มิจฉาทิฐิ คือความเห็นผิดเมื่อมีความเห็นชอบก็ย่อมต้องมีความเห็นผิดเพราะโลกนี้ถ้ามีขาวก็ต้องมีดำเมื่อมีดีก็ต้องมีไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดา มิจฉาทิฐินั้นเป็นความเห็นที่ผิด ผิดในเรื่องของทำนองคลองธรรม ผิดในเรื่องของธรรมชาติหรือพูดง่ายๆ ผิดศีลนั่นเอง เพราะศีลแปลว่า ปกติ แต่เป็นการปกติแบบธรรมชาติเพราะธรรมชาติต้องไม่ โลภ โกรธ หลง

เมื่อมีความต่างเกิดขึ้นในสังคมก็ย่อมที่จะมีความต่างในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และนิสัยของแต่ละคนทีติดตัวมาเมื่อเป็นเช่นนี้หากมีการนำเอาคนที่สูงมาอยู่กับคนที่ต่ำกว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไร บางคนบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะห่างกันเกินบางคนบอกว่าต้องได้สิเพราะคนเราต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมคนเราต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้าง ใช่ครับคนเราย่อมต้องมีการปรับตัว แต่จะสามารถปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าเรานั้นสามารถลดทิฐิได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะในเรื่องของ สักกายะทิฐิ แล้วเจ้าตัวนี้มันคืออะไรมีคุณและโทษอย่างไรกับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือการใช้ชีวิตคู่

สักกายะทิฐิ หมายถึง ความเห็นเกี่ยวกับตัวตน ความเห็นเกี่ยวกับตัวตนนั้นมีทั้งที่เห็นผิดคือ มิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบอนัที่จริงแล้วในเรื่องของความเห็นเกี่ยวกับตัวตนของเรานั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าใครก็ย่อมที่ว่าจะตนเองนั้นดี ตนเองนั้นเป็นฝ่ายถูก ไม่ค่อยและไม่เคยมีใครเที่ยวไปป่าวประกาศว่า ตนเองนั้นไม่ดี ตนเองนั้นเลวทรามต่ำช้า จึงไม่เป็นการแปลกที่คนเราจะเห็นว่าตนเองนั้นดีกว่า เห็นว่าตนเองนั้นถูกต้องเสมอ แต่ความเห็นแบบนี้นั้นจะนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไมไ่ด้โดยเฉพาะการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เพราะการอยู่รวมกับเป็นครอบครัวนั้นต้องอาศัยความรักความจริงใจและการกล้าที่จะรับผิดในสิ่งที่ตนเองทำหากเรายังมีความเห็นผิดในเรื่องของตัวตนของเราอยู่ ยังคิดว่า ตนเองทำอะไรก็ถูกหมด คนอื่นนั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิดเราก็จะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หากเราไม่ยอมรับฟังความคิดของคนอื่นหรือเห็นคนอื่นเป็นฝ่ายผิดตลอดเราก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรใหม่ๆหรือไม่สามารถปรับตัวเข้ากับใครได้เลยเพราะไม่มีใครในโลกนี้แล้วที่จะเก่งกว่าเราและไม่มีใครในโลกนี้แล้วที่จะสอนเราได้

ดังนั้นในเรื่องของความเห็นหรือความคิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากยิ่งหากเรามีความเห็นในตัวตนของเราในทางที่ผิด ยิ่งทำให้เรานั้นเหมือนกับคนที่หลงตนเองหรือคนที่ตามืดบอด ไม่มีทางที่จะเห็นแสงสว่างที่ส่องออกมาจากพระอาทิตย์ได้เลยและเราก็จะต้องอยู่ในความมืดมิดตลอดไปส่วนใหญ่แล้วที่พบเห็นคนประเภทนี้นั้นมักเกิดจากการคิดว่า ตนเองนั้นฉลาดกว่าคนอื่นเนื่องจากคิดว่า ตนเองเรียนสูงกว่าจึงต้องฉลาดกว่า หากมีคนที่ฉลาดกว่าก็จะไม่ยอมรับเพราะกลัวว่าตนเองนั้นจะกลายเป็นคนที่โง่ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ตนเองนั้นโง่ ตั้งแต่ที่ตนเองคิดว่า กลัวว่าจะโง่แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากการคิดว่าตนเองนั้นเหนือชั้นกว่าคนอื่น เหนือในด้านเชื้อชาติวงศ์ตระกูล เหนือในด้านฐานะ เหนือในด้านตำแหน่งหน้าที่การงาน จึงทำให้หลงอยู่ในสิ่งที่ตนเองนั้นคิดว่าเหนือกว่าและเลยไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดไปหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของอื่น

ความระแวงสงสัย อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญในการที่ทำให้คนรักกันเป็นแฟนกันผิดใจกันและเลิกคบกันหรือไม่มีความสุขในการครองเรือนนั่นก็คือ ความลังเลสงสัยในตัวของคนรักของเรา

วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัยถ้าในทางระพุทธศาสนาก็หมายเอาถึงความลังเลสงสัยในคำสอนพระพุทธศาสนาว่า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงหรือและสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือ แต่ถ้าเรามาประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตคู่นั่นหมายถึงการลังเลสงสัยในตัวของคู่รักของเราหรือแฟนของเราการลังเลและสงสัยนั้นมันมีข้อที่ดีและข้อที่ไม่ดีอยู่ในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับว่า เรากำลังลังเลสงสัยเรื่องอะไร สมควรลังเลสงสัยหรือไม่ ในบางเรื่องไม่ควรสงสัยก็อย่าไปสงสัยเพราะบางครั้งการสงสัยมากๆและคิดอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดกลายเป็นความหวาดระแวงไป แทนที่จะเกิดความสงสัยแบบมีปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่า การหลงผิด

การหลงผิดเพราะความระแวงสงสัยนั้นไม่เป็นผลดีแน่เพราะบอกอยู่แล้วว่า การหลงผิดทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะการที่คนเรานั้นตกลงใจเป็นแฟนกันและเป็นคู่ชีวิตกันนั้นเราต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้หากหูเบารับรองได้เลยว่า ร้อยทั้งร้อยไม่มีทางมีความสุขได้เลย การหลงผิดเกิดความไม่รู้จริงหรือที่เขาเรียกว่า อวิชชา หรือความไม่รู้เรื่องอะไร ก็ไม่รู้ว่าตนเองกำลังอยู่ในฐานะอะไรและควรที่จะมีความคิดอย่างไรในตอนนี้เช่นถ้าเราคิดได้ว่า เรานั้นอยู่ในฐานะสามี อยู่ในฐานะภรรยา เราก็จะรู้ว่า หน้าที่สามีที่ดีนั้นทำอย่างไร หน้าที่ของภรรยาที่ดีนั้นทำอย่างไร คนเราหากเราไม่เชื่อใจกันเวลามีอะไรเข้ามาในความรู้สึกหรือมีคนนำเรื่องอะไรมาเล่าสักนิดสักหน่อยก็จะคิดแบบนั้นไปเลยยิ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดี พินิจพิจารณาให้ถ้วนถี่ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร

การละทิ้งอดีต สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากต่อชีวิตคู่ก็คือเรื่องของอดีตเพราะอดีตนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วและไม่มีทางที่จะแก้ไขได้บางคนจึงมีรอยอดีตที่แสนหวานส่วนบางคนกลับมีรอยอดีตที่แสนขมขื่นไม่ว่าใครก็คงไม่อยากให้คนอื่นนำเรื่องในอดีตที่แสนข่มขื่นมาตอกย้ำในส่วนลึกของจิตใจอีก ในบางครั้งเวลามันผ่านไปแล้วเราก็ลืมไปจนหมดแล้วแต่พอมีคนมาสะกิดแผลในใจในส่วนนี้ก็จะทำให้เรานั้นเกิดความหวาดระแวงพอเกิดความหวาดระแวงก็จะไม่มีความสุขยิ่งถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เสียหายแล้วเราก็จะยิ่งเหมือนกับว่า เหมือนมีเงาติดตามตัวของเราอยู่ตลอดเวลาจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นหากเราและแฟนของเรานั้นรู้จักคิดได้ว่าสิ่งที่เป็นอดีตนั้นย่อมจะมีทั้งที่ดีและไม่ดี ย่อมจะมีทั้งที่ได้ตั้งใจและไมไ่ด้ตั้งใจทำส่วนใหญ่เรื่องที่จะมีปัญหามากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของอดีตที่เกี่ยวกับแฟนเก่าและท้ายที่สุดก็อาจจะมีการประชดประชันซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นผลดีเหมือนคำที่เขาบอกว่า ปิ้งปลาประชดแมว คือ การประชดหรือแดกดันซึ่งรังแต่จะทำให้เสียประโยชน์ เพราะคนบางคนไม่เหมือนกันบางคนเจ้าคิดเจ้าแค้น เมื่อเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นก็จะหาวิธีการในการแก้แค้นหรือวิธีการแก้เผ็ดและท้ายที่สุด สิ่งที่ประชดก็อาจจะกลับกลายเป็นจริงขึ้นมาได้เช่น การพูดถึงเรื่องแฟนเก่ามากๆเข้า ก็จะเป็นการย้ำคิดให้นึกถึงแฟนเก่าของเขาได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบประชดอาจจะแกล้งกลับไปคบหากับแฟนเก่าได้ ทำให้เกิดปัญหารักสามเส้าหรือปัญหาการนอกใจเกิดขึ้นได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *